Ascensors hidràulics

Ascensors hidràulics

Ascensors hidràulics

Els ascensors hidràulics són el tipus d’ascensors amb un cost d’instal·lació més econòmic quan l’espai i les condicions permeten instal·lar-lo.

Necessiten poc espai, motiu per el que els converteix en una interessant opció a l’hora de fer rehabilitacions d’edificis que no disposen d’ascensor.

Els principals avantatges que ofereixen els ascensors hidràulics són:

Múltiples ubicacions possibles de sala de màquines:
La sala de màquines pot ubicar-se en diferents localitzacions sempre que es trobi dins de la distància permesa per el fabricant.

Costos d’instal·lació competitius:
La seva instal·lació sol ésser la més econòmica entre els diferents sistemes d’ascensors existents.

Autonivellament:
En cas de patir un tall de subministrament elèctric, quan aquest retorna, l’aparell s’autoanivella a planta podent gaudir de nou del seu ús habitual.

Necessites ajuda?

Si estàs pensant en instal·lar un ascensor i tens dubtes o preguntes, contacta’ns per atendre’t de manera personalitzada.

Els ascensors hidràulics actuals tenen un consum energètic molt optimitzat amb els que s’obtenen uns consums molt reduïts en comparació als models més antics. Són especialment eficients en els desplaçaments de baixada, on el seu consum és gairebé nul.

Alguns aparells disposen de bateries de seguretat, aquests combinades amb el consum gairebé nul en baixada, els permet baixar en situacions en les que no hi hagi subministrament elèctric.

Vector isometric low poly elevator cutaway icon. Includes building hallway interior and elevator cross-section

Com funciona un motor hidràulic d’un ascensor?

Els ascensors hidràulics obtenen l’energia per desplaçar-se a través d’una bomba amb accionament elèctric que injecta un líquid (normalment oli) a un cilindre. L’acumulació de líquid al cilindra obliga al pistó a desplaçar-se i aquesta, alhora, a la cabina de l’ascensor.

El pistó pot estar connectat directament a la cabina o fer-ho de manera indirecte.

Per realitzar el moviment de baixada aquest s’aconsegueix buidant el líquid injectat al cilindre, aquesta acció, per la força de la gravetat i el pes de la cabina, es realitza sense masses esforços i, en conseqüència, baix consum energètic, només cal obrir la vàlvula perquè el líquid retorni al dipòsit central.

Dins dels ascensors hidràulics trobem dues variants:

Impulsió directe:
1 centímetre de trajecte del pistó es tradueix en el mateix moviment de la cabina.

Impulsió diferencial:
1 centímetre de desplaçament del pistó es tradueix en un trajecte superior del moviment de la cabina.

Aquesta diferència d’actuació pot ésser determinant a l’hora de saber quin tipus d’ascensor hidràulic podem instal·lar, doncs, els d’impulsió directe requereixen d’un fosat més gran que els d’impulsió diferencial.