Gremi d'Ascensors+ info

Gremi d'Ascensors

Gremi d'Ascensors

Esperem que la seva cerca referent a Gremi d'Ascensors finalitzi en el web d'Ascensors Baró i trobi la seva solució en un dels diferents serveis que oferim.
Ascensors Baró és una Gremi d'Ascensors que disposa de varis serveis per a poder oferir les millor solucions per a qualsevol projecte.
Els professionals d'Gremi d'Ascensors que disposa en plantilla Ascensors Baró estan altament qualificats per a dur a terme qualsevol projecte d'instal·lació, reforma, manteniment d'ascensors i elevadors, per a satisfer qualsevol mancança que se li presenta.
Millorar tots i cadascun dels nostres serveis com pot ser Gremi d'Ascensors ha sigut, és i serà la nostra manera de fer. Així doncs, amb el pas del temps, els nostres serveis s'han vist ampliats a la vegada que els coneixements dels nostres professionals, fet que facilita la cerca de la millor opció per a una correcte resolució de les seves necessitats.
Estem molt agraïts de rebre la seva visita i desitgem que hagi trobat la solució a les seves mancances. Per a més informació no dubti de posar-se en contacte.
Des d'Ascensors Baró l'animem a que visiti tot allò referent a instal·lació d'ascensors com poden ser des de manteniment, reformes, ajudes o subvencions.
Mantenimiento de Ascensores , Manteniment Ascensors , Ayudas Generalitat Ascensores , Instal·lació Elevadors a Barcelona. També volem fer-lo sabedor que som conscients que la instal·lació d'un ascensor és una inversió important i que en molts casos, quan l'ascensor és compartit, és difícil que totes les families que en faran ús tinguin la disposició econòmica necessària. És per això que periòdicament les administracions catalanes emeten plans de subvencions i ajudes a la instal·lació d'ascensors. Des d'Ascensors Baró fa temps que aprofitem la nostra experiència en el sector per assessorar els nostres clients pel que fa a l'obtenció de les subvencions dels ajuntaments i ajudes de la Generalitat. Gestionem en la mesura d'allò possible les subvencions i si no ho podem fer nosaltres mateixos, indiquem clarament als nostres clients quins passos han de seguir per obtenir-les.

Inspeccions d’ascensors

Les inspeccions d’ascensors, també conegudes com actes d’indústria, són les revisions periòdiques obligatòries (cada 4 anys) realitzades per la delegació d’indústria de la Generalitat de Catalunya i dutes a terme per les empreses avaladores com ECA (Entitat Col·laboradora de l’Administració) o ICICT (Institut Català d’Inspecció i Control Tècnic).

Gremi d'Ascensors

Tens una resultat desfavorable d'una Inspecció d'ascensor?

Ascensors Baró podem realitzar un pressupost per sol·lucionar tot els punts que indústria hagi detectat com a desfavorables.

Si vostè disposa en el seu immoble o comunitat de propietaris d’un ascensor, ja sabrà que aquest ha de passar unes inspeccions periòdiques obligatòries.

Aquestes inspeccions tenen com objectiu revisar que compleix amb la normativa vigent i és cosiderat un aprell segur per al seu ús, vindria a ésser similar a les ITV dels vehicles.

La revisió es centra, sobretot, en la inspecció dels sistemes de seguretat, garantint així, que el seu ús és segur tant per els usuaris de l’ascensor com pels operaris que realitzen les revisions mensuals.

Una vegada s’ha realitzat la inspecció, punt per punt, si aquest no és favorable, s’entrega un informe al client perquè realitzi les operacions correctives pertinents en un plaç de 1 a 12 mesos.

Ascensors Baró com empresa mantenidora i instal·ladora d’ascensors es posa a la seva disposició per a realitzar pressupost sense compromís per els punts que la inspecció d’indústria hagués pogut trobar en l’ascensor.

Shiny elevator with opened door located in illuminated hall of contemporary apartment building with tiled floor