Inspeccions d'ascensors o actes d'indústria​

Inspeccions d’ascensors o actes d’indústria

Inspeccions d’ascensors

Les inspeccions d’ascensors, també conegudes com actes d’indústria, són les revisions periòdiques obligatòries (cada 4 anys) realitzades per la delegació d’indústria de la Generalitat de Catalunya i dutes a terme per les empreses avaladores com ECA (Entitat Col·laboradora de l’Administració) o ICICT (Institut Català d’Inspecció i Control Tècnic).

Tens una resultat desfavorable d'una Inspecció d'ascensor?

Ascensors Baró podem realitzar un pressupost per sol·lucionar tot els punts que indústria hagi detectat com a desfavorables.

Si vostè disposa en el seu immoble o comunitat de propietaris d’un ascensor, ja sabrà que aquest ha de passar unes inspeccions periòdiques obligatòries.

Aquestes inspeccions tenen com objectiu revisar que compleix amb la normativa vigent i és cosiderat un aprell segur per al seu ús, vindria a ésser similar a les ITV dels vehicles.

La revisió es centra, sobretot, en la inspecció dels sistemes de seguretat, garantint així, que el seu ús és segur tant per els usuaris de l’ascensor com pels operaris que realitzen les revisions mensuals.

Una vegada s’ha realitzat la inspecció, punt per punt, si aquest no és favorable, s’entrega un informe al client perquè realitzi les operacions correctives pertinents en un plaç de 1 a 12 mesos.

Ascensors Baró com empresa mantenidora i instal·ladora d’ascensors es posa a la seva disposició per a realitzar pressupost sense compromís per els punts que la inspecció d’indústria hagués pogut trobar en l’ascensor.

Shiny elevator with opened door located in illuminated hall of contemporary apartment building with tiled floor